top of page

Zabezpečovacie
& účtovné služby

"Podmienkou úspešného podnikania je dokonalá ochrana majetku"

Ponúkané služby

Our Services

“Cenová ponuka vychádza z etického kódexu spoločnosti Secure W control. a.s. ktorý je v príčinnej súvislosti zákonom stanovenej ceny práce platný v SR v reálnom čase.”

PhDr. Jozef Sedlák
CEO of Secure W control. a.s.

Contact

Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti typu "S", "P", "CIT"

Oprávňuje držiteľa u prevádzkovateľov bezpečnostnej služby vykonávať fyzickú ochranu (strážnik) a pátranie (detektív) a prevoz cenín

Naši partneri

bottom of page