top of page

Technické služby

Dodávka, montáž a servis: 

 • poplašných systémov narušenia (PSN)

 • bezpečnostných kamerových systémov (CCTV)

 • elektronických vstupných a kontrolných systémov 

 • elektronických zabezpečovacích systémov (EZS)

Protipožiarne opatrenia

Vypracovanie bezpečnostných auditov

 

Vypracovanie komplexných  bezpečnostných  projektov

 

Pripojenie objektu na PCO nepretržitý dispečing – prevádzkovanie pultu centralizovanej ochrany a zásah na narušený objekt formou motorizovaného výjazdu

 

Špeciálne činnosti

 

 • odhaľovanie nepravdivých údajov vo vyjadrení preferovanej osoby ( NEMESYSCO )

 • dodávka a prevádzkovanie satelitných a rádiových systémov v rámci Európy ako člen skupiny "Eurowatch"

  • kontrola pohybu motorových vozidiel pre manažment

  • spracovanie pohybu motorových vozidiel a knihy jázd

  • vyhľadávanie odcudzených motorových vozidiel

 

Poradenstvo

 

 • v oblasti ochrany údajov a informácii

 • pri zabezpečovaní ochrany bytov, rod. domov a iných objektov

 • pri začiatku prevádzkovania súkromnej bezpečnostnej služby

 • prevádzkovanie konzultačného strediska pre otázky ochrany majetku a osôb 

 

 

 

 

Vykonávame

bottom of page