top of page

Etický kódex firmy

Cena za poskytované služby je zmluvne stanovená dohodou.
 
 
Zásadnou filozofiou našej spoločnosti je kalkulácia ceny pre klienta, ktorá vychádza so zákonom stanovenej minimálnej mzdy pracovníka vrátane všetkých daní a odvodov a rôznych príplatkov a  stravného vyplývajúcich so zákona.
 
V tejto cene sú potom pripočítané čiastky, ktoré súvisia s priamymi i nepriamymi nákladmi spoločnosti.
 
Osobitnou kategóriou sú potom príplatky pri používaní:
Služobného psa
Krátkej strelnej zbrane
Vecno-bezpečnostných prostriedkov
Dodávka a montáž bezpečnostných technických prostriedkov pre zabezpečenie resp. monitorovanie chránených objektov vychádza zo všeobecne platných cien voľne prístupných na rôznych portáloch dodávateľských spoločností.
 
Veríme, že Vás naša ponuka na komplexné bezpečnostné služby zaujme a zároveň ponúkame na základe vašej požiadavky odpovede na otázky v tejto súvislosti a rovnako sme pripravení zúčastniť sa osobného stretnutia, kde by sme ešte podrobnejšie prezentovali našu prácu a ponúkli také bezpečnostné služby, ktoré zodpovedajú vášmu profilu spoločnosti.
bottom of page