top of page
Dôležitou profesijnou zložkou spoločnosti Secure W control sú strážne služby. Základným predpokladom ich kvalitného plnenia je:
 • zodpovedný výber pracovníkov 
 • ich pravidelné školenie v oblasti odbornej spôsobilosti
 • starostlivosť o dobré vzťahy na pracovisku 
 • sústavná kontrolná činnosť

Fyzická ochrana majetku a osôb

Zásah v narušenom objekte

Organizácia a kontrola vstupov a výstupov osôb

Organizovanie školení na základe akreditácie na vykonávanie odbornej prípravy

Poriadková služba

Doprovod pri prevoze cenností

Organizácia a kontrola vstupov a výstupov motorových vozidiel

Priamy výkon fyzickej ochrany s použitím služobného psa

Obsluha poplašných systémov narušenia

Prevoz cenností

Rekvalifikácia záujemcov o prácu v bezpečnostných službách

Ochrana životov a zdravia osôb našich zákazníkov a minimalizácia rizika vzniku škody na ich majetku

 • Prenosný kamerový systém na operatívnu kontrolu rizikového priestoru
 • Vecné bezpečnostné prostriedky v zmysle zákona o SBS
 • Krátke strelné zbrane
 • Služobní psi
 • Nepretržitý 24 hod. operačný dispečing pre koordináciu a výkon strážnej služby
 • Elektronický systém pre kontrolu výkonu obchádzkovej služby
 • Služobné motorové vozidlá
 • Vlastný operačný softvér pre plánovanie služieb
 • Softvérové vyhodnocovanie výkonu služieb
 • Mobilná inšpekcia generálneho riaditeľa - kontrola
 • Rádiostanice

Operatívne posily bezpečnostného pracovníka

Priama inšpekčná kontrola

Obchádzkový systém

Kamerový systém

Bezpečnostný pracovník

24H Dispečing

Panik systém

Zásah výjazdových skupín

Kontrola

SECURE W control

Strážna služba

Prostriedky využívané pre kvalitný výkon strážnej služby

Vykonávame

bottom of page