Dôležitou profesijnou zložkou spoločnosti Secure W control sú strážne služby. Základným predpokladom ich kvalitného plnenia je:
 • zodpovedný výber pracovníkov 
 • ich pravidelné školenie v oblasti odbornej spôsobilosti
 • starostlivosť o dobré vzťahy na pracovisku 
 • sústavná kontrolná činnosť

Fyzická ochrana majetku a osôb

Zásah v narušenom objekte

Organizácia a kontrola vstupov a výstupov osôb

Organizovanie školení na základe akreditácie na vykonávanie odbornej prípravy

Poriadková služba

Doprovod pri prevoze cenností

Organizácia a kontrola vstupov a výstupov motorových vozidiel

Priamy výkon fyzickej ochrany s použitím služobného psa

Obsluha poplašných systémov narušenia

Prevoz cenností

Rekvalifikácia záujemcov o prácu v bezpečnostných službách

Ochrana životov a zdravia osôb našich zákazníkov a minimalizácia rizika vzniku škody na ich majetku

 • Prenosný kamerový systém na operatívnu kontrolu rizikového priestoru
 • Vecné bezpečnostné prostriedky v zmysle zákona o SBS
 • Krátke strelné zbrane
 • Služobní psi
 • Nepretržitý 24 hod. operačný dispečing pre koordináciu a výkon strážnej služby
 • Elektronický systém pre kontrolu výkonu obchádzkovej služby
 • Služobné motorové vozidlá
 • Vlastný operačný softvér pre plánovanie služieb
 • Softvérové vyhodnocovanie výkonu služieb
 • Mobilná inšpekcia generálneho riaditeľa - kontrola
 • Rádiostanice

Operatívne posily bezpečnostného pracovníka

Priama inšpekčná kontrola

Obchádzkový systém

Kamerový systém

Bezpečnostný pracovník

24H Dispečing

Panik systém

Zásah výjazdových skupín

Kontrola

Strážna služba

Prostriedky využívané pre kvalitný výkon strážnej služby

Vykonávame

Kontaktujte nás

Adresa: Secure W control. a.s., Hattalova 12/A,831 03 Bratislava,Slovensko
IČO:35717793     IČDPH:SK2020227946   DIČ:2020227946

© 2020 by SecureW control. a.s.                                                                                             Ochrana osobných údajov