Číselný zámek

Prečo si vybrať nás?

  • jedna z prvých spoločností, ktorá získala licenciu na prevádzkovanie bezpečnostných služieb č. PS 000476

  • odborne vyškolený manažment v zahraničných renomovaných spoločnostiach s viac ako 50-ročnými skúsenosťami

  • systematický výber a vzdelávanie pracovníkov

  • plánované overovanie znalostí z bezpečnostnej praxe

  • viacstupňová účinná kontrola výkonu služby systémom

priamA kontrolA

POZOROVANIE

TECHNIKA

  • 24 hod. riadiaci dispečing

  • priamy výkon fyzickej ochrany aj za použitia služobného psa

  • vlastné školiace stredisko s licenciou MVSR na rekvalifikáciu záujemcov o prácu v bezpečnostných službách na základe ktorého účastník získa preukaz SBS s platnosťou 10 rokov.

  • služby sú poskytované aj na základe spolupráce so zahraničnými spoločnosťami

  • doposiaľ   viac ako 200 klientov po celom území Slovenska

v administratívnych budovách
v technologických parkoch
v skladových priestoroch
v obchodných centrách v EU
v obchodných sietiach v EU
v zdravotných zariadeniach
v ministerstvách
v objektoch štátnej správy
vo verejných priestranstvách

Doposiaľ viac ako 200 klientov po celom území Slovenska, ktorým poskytujeme služby : 

Kontaktujte nás

Adresa: Secure W control. a.s., Hattalova 12/A,831 03 Bratislava,Slovensko
IČO:35717793     IČDPH:SK2020227946   DIČ:2020227946

© 2020 by SecureW control. a.s.                                                                                             Ochrana osobných údajov